sobota, 11 kwietnia 2015

Jak samodzielnie zrobić formę na spodnie dziecięce.
Samodzielne wykonanie formy na spodnie dziecięce.

 Szycie spodni dziecięcych.

Niedawno uszyłam z lekkiej dzianiny dwie pary spodni dziecięcych. Postanowiłam wykonać formę na spodnie dziecięce samodzielnie i podzielić się sposobem na wykonanie takiej formy. O tym jak spodnie szyć krok po kroku pisałam już wcześniej. 
Obok prezentuje już gotowe spodnie, uszyte z formy której opis wykonania zamieszczam poniżej. 
Pierwsze spodnie są dość luźne, swobodne, na gumce (jaśniejszy niebieski).
Drugie są węższe, z niżej umiejscowionym pasem i innym wykończeniem dołu. 

Obie pary wykonane są na podstawie tej samej formy, przy uwzględnieniu innych zapasów na szwy i podwinięcia.

 


 

Forma na spodnie dziecięce na gumce.

Zdjęcie pomiarów.

Do wyknania formy niezbędne jest zdjęcie z maluszka kilku pomiarów i są to:
  • Wysokości:
- wzrost
- wyskość talii
- wyskość najwyższego punktu krocza
- wysokść kolan

WZROST: mierzymy od podstawy (od podłogi, na której stoi maluszek) do wierzchołka głowy. Maluszek może stanąć np. przy ścianie, musi być wyprostowany, zaznaczamy jego wzrost a później mierzymy centymetrem krawieckim odległość od podłogi do oznaczonego punktu. 

WYSOKOŚĆ TALII: mierzymy od podstawy do linii talii - ustawiamy maluszka tyłem i mierzymy centymetrem krawieckim odległość od podłogi do wysokości talii (miejsce gdzie mają się "kończyć" spodnie u góry) - moja forma jest wyliczona tak by kończyła się na pełnej wysokości brzuszka, spodnie są "głębokie", nie mają obniżonej talii.

WYSOKOŚĆ NAJWYŻSZEGO PUNKTU KROCZA : mierzymy po wewnętrznej stronie nogi, jest to odległość od podłogi do najwyższego punktu wnętrza nogawki (do kroku). Przy zdejmowaniu pomiaru dziecko powinno stać prosto a nie w szerokim rozkroku (czym szerszy rozkrok tym bardziej skraca się odległość od krocza do podłogi i spodnie wyjdą zwyczajnie za krótkie).

WYSOKOŚĆ KOLAN: mierzymy odległość od podstawy do linii środka kolana. 


  • Szerokości:
- obwód bioder
- obwód dołu nogawki

OBWÓD BIODER: mierzymy obwód ciała na wysokości bioder - przechodząc z tyłu przez największą wypukłość pośladków.

OBWÓD DOŁU NOGAWKI: mierzymy obwód na wysokości żądanego dołu spodni - ma to być całkowita szerokość jaką chcemy by nogawka miała na dole po zszyciu spodni, a nie rzeczywista szerokość kostki.

Przód spodni.


Wykonanie formy na spodnie rozpoczynamy od narysowania dwóch linii prostopadłych do siebie.
Widoczna na rysunku obok linia pionowa to linia wyznaczająca bok spodni - rozpoczniemy od oznaczania na niej naszych wysokości.
Widoczna na rysunku linia pozioma wyznacza naszą podstawę. To graficzne odbicie naszej podstawy (podłogi) od której mierzyliśmy nasze wysokości.
Linia talii - umiejscowiona na wysokość talii. To odległość od podłogi do talii. Na formę przenosimy ją w ten sposób że od linii podstawy odmierzamy naszą wysokość talii i rysujemy prostą prostopadłą do linii boku spodni.
Linia uda - umiejscowiona na wysokości najwyższego punktu krocza minus 3 cm. To odległość od podstawy do najwyższego punktu krocza - 3 cm. Jeżeli nasz najwyższy p-kt krocza umiejscowiony jest na wysokości np. 48 cm, to nasza linia uda będzie przebiegała na wysokości 45 cm (odmierzonej od linii podstawy), bo 48-3= 45.
Linia bioder - umiejscowiona na wysokości wyznaczonej wg wzoru: wzrost x 12%. To odległość od talii do linii bioder wyznaczona wg wzoru. Przykładowo dla wzrostu 114 cm linia bioder będzie rysowana w odległości 13,7 cm od talii prostopadle do linii boku spodni, ponieważ: 114 x 12% = 13,7.


Linia kolan - umiejscowiona na wysokości kolan. To odległość od podstawy do wysokości, na której znajdują się kolana.


Linia kostki - wyznaczamy w odległości 3 cm od podstawy to nasza długość spodni.


Kolejnym etapem w rysowaniu naszej formy przodu jest odpowiednie oznaczenie szerokości.
Rozpoczynamy od oznaczenia szerokości przodu. Jest to wielkość: 1/4 obwodu bioder minus 1cm. Odległość tą oznaczamy od boku spodni na liniach: talii, bioder i uda. Będzie to nasz środek zszycia spodni w przodzie. Przykładowo dla szerokości bioder 77 cm, oznaczać będziemy odległość 18,25 cm od boku spodni, ponieważ: 1/4 x 77= 19,25; 19,25 - 1= 18,25.
Wysunięcie krocza to odległość od środka przodu na linii uda (na rysunku oznaczone żółtą kreską). Wyznacza się ją wg wzoru: 1/20 x obwód bioder + 0,5cm. Przykładowo dla obwodu bioder 77 cm będzie to 4,35 cm ponieważ: 1/20 x 77= 3,85; 3,85+0,5=4,35.
Po oznaczeniu tej odległości rysujemy prostą od wyznaczonego właśnie punktu do punktu środka przodu na linii bioder. Powstaje trójkąt.

Wyznaczamy linię środka przodu spodni. To linia pionowa równoległa do linii boku spodni.
Najpierw oznaczamy na linii uda, przy linii boku spodni, odległość 0,5 cm (na rysunku oznaczone fioletową kreską), jest to zwężenie na linii uda.
Od tego "fioletowego" punktu mierzymy odległość do oznaczonego na poprzednim rysunku punktu wysunięcia krocza (odległość oznaczona na rysunku zieloną kreską).
Otrzymaną wartość dzielimy na pół i w tym miejscu rysujemy linię środka przodu. Jest to linia niezbędna do wyznaczania dalszych odległości jak również do prawidłowego ułożenia formy na materiale - zawsze układamy formę tak, by linia środka przodu spodni była zgodna z kierunkiem biegu nitki na materiale (równoległa do boku materiału). 
Następnie zaznaczamy szerokość dołu nogawki. Jest to wielkość wyznaczona wg wzoru 1/4 x obwód nogawki. Otrzymaną wielkość zaznaczamy na linii kostki na lewo i na prawo od linii środka przodu spodni. Na rysunku linia żółta.    Łączymy prostą punkty na linii uda z punktami na linii dołu nogawki - jak na rysunku obok. 

Na linii kolana zabieramy 0,5cm z obu stron nogawki (oznaczone na zielono) i przez te punkty ku dołowi nogawki prowadzę prostą (pomarańczowa) - to już gotowa forma nogawki na wysokości od kolana do kostki.
Później od linii kolana, po wewnętrznej stronie przodu spodni), ku naszemu wysuniętemu punktowi krocza, prowadzę linię delikatnym łukiem. 
Na rysunku obok zaznaczyłam przesunięcia punktów przez które ma przechodzić obrys formy tj. oznaczone już wcześniej 0,5 cm na linii uda od boku przodu spodni oraz 0,5 cm dodane na linii bioder w punkcie wierzchołka naszego "trójkąta".
 Linia talii jest linią prostą prowadzoną po linii siatki (obwód talii w mojej formie równa się obwodowi bioder - spodnie mają być na gumce).
Część linii środka przodu jest linią prostą (od talii prawie do linii bioder), łukiem wyznaczony jest jedynie podkrój krocza.
Łuk ma być dość delikatny, płynnie łączący się z pozostałymi liniami, opadający poniżej "trójkąta".

Delikatnym łukiem łączy się punkty na linii kolan i na linii uda.
Łuk ma być płynny, lekko wyginający się ku wnętrzu nogawki (jak na rysunku obok).
Ostatnią krzywizną na formie przodu jest linia od talii do linii uda. W mojej formie ten łuk to niemalże linia prosta, gdyż obwód pasa jest równy obwodowi bioder.

Tak wyznaczonej formy przodu nie wycinamy.

Tył spodni.

 Kopiujemy formę przodu, na następny arkusz papieru, uwzględniając linie pokazane obok. Będzie to nasza wyjściowa do formy tyłu.
 Przedłużamy linię uda od punktu krocza o odległość obliczoną wg. wzoru: 1/20 x obwód bioder - 1cm. Przykładowo dla obwodu bioder 77 cm będzie to odległość 2,85cm, ponieważ 1/20 x 77=3,85; 3,85-1= 2,85. 
 Obniżam  punkt krocza prostopadle w dół o 0,5 cm.
 Odznaczam 2cm od linii środka talii w lewo.
 Przez powstały powyżej punkt prowadzę linię prostą mającą swój początek w miejscu gdzie krzyżują się w przodzie linia środka przodu i linia uda (przy kącie prostym naszego "trójkąta") - jak na rysunku obok.
Podwyższam linię talii w tyle o 2cm, prostopadle do linii wyznaczonej w poprzednim kroku.

 Zaznaczam szerokość bioder w tyle, to odległość wyznaczona wg wzoru:                1/4 x obwód bioder + 1cm. Przykładowo dla obwodu bioder 77 cm będzie to 20,25 cm, odmierzone jak zaznaczyłam na rysunku obok linią żółtą, ponieważ 1/4 x77 = 19,25; 19,25 + 1= 20,25.
 Na linii kolan i linii dołu spodni dodaję po 1cm z lewej i z prawej strony nogawki przodu. Oznaczone kropkami.
 Zaznaczam szerokość talii (taka sama wartość jak szerokość bioder w tyle) tj. 1/4 obwodu bioder + 1cm. Oznaczone na rysunku linią fioletową.
Niebieskimi kropkami oznaczyłam najważniejsze punkty, przez które będzie przebiegać obrys mojej formy tyłu.
 Jak widać prawie wszystkie moje niebieskie punkty z rysunku powyżej połączyłam pomocniczo liniami prostymi, wyjątkiem jest linia prosta od linii kolan do linii talii, ta powstała z połączenia punktów zaznaczonych obok kolorem (bez uwzględnienia punktu na linii talii). 
Prawie wszystkie zielone linie obok to linie proste. Łuk jest wyłącznie po wewnętrznej stronie uda (po środku linii pomocniczej między linią kolan i punktem krocza łuk ma być wygięty na odległość 0,5cm ku wnętrzu nogawki).
 Kolejnym łukiem jest podkrój krocza. Łuk ma być delikatny, płynnie łączący się z liniami formy już powstałymi, o kształcie jak na rysunku obok.
Łuk od talii do linii bioder.
 Łuk od linii kolan do linii uda - lekko wklęsły ku wnętrzu formy.
Całkowite zamknięcie formy - łuk od linii bioder do linii uda.


Gotowe formy można wyciąć.

Ps. rysunki powyżej wykonane zostały w skali 1 do 5. Na niektórych zdjęciach linie wydają się umiejscowione pod kątem - jest to wynikiem nie doskonałości zdjęć a nie "krzywicy" wykonania rysunku:D Wszystkie linie główne pionowe i poziome są względem siebie odpowiednio równoległe i prostopadłe a krzywizny powstają wyłącznie w miejscach w których opisano, że mają powstać :P. Z suchego opisu ciężko wykonać formę więc mam nadzieję, że mimo wszystko moje rysunki pomogą komuś w samodzielnym wykonaniu formy na spodnie dziecięce na gumce.
Przy konstruowaniu formy korzystałam z literatury: Krystyna Kowalczyk "Konfekcjonowanie dzianin Cz. 2", forma jest jednakże nieco przerobiona. 

Dajcie znać jak ktoś uszyje spodnie, z wykonanej wg mojego opisu formy, dla swojego maluszka :D 

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego szycia